15 listopada 2023

Rozwiewamy wątpliwości związane z Vulnerability Management

Istnieje powszechna zgoda co do tego, że zarządzanie podatnościami jest niezbędne dla nowoczesnej polityki cyberbezpieczeństwa. Dlaczego? Bez przeprowadzania testów bezpieczeństwa nie możemy mówić o cyberbezpieczeństwie organizacji. To, że nie wiemy, jakie są potencjalne zagrożenia dla naszych systemów i urządzeń końcowych, nie oznacza, że one nie występują. Tak naprawdę żadne oprogramowanie nie jest wolne od wad. Dlatego organizacja powinna kompleksowo inwestować w zarządzanie ryzykiem oraz realizować holistyczną strategię cyberbezpieczeństwa. Jednym z rozwiązań jest narzędzie do zarządzania podatnościami. Niestety, budzi ono często różne zastrzeżenia. Czy słusznie? Rozwiejmy wątpliwości!

Test penetracyjny infrastruktury wystarczy

Pentesty są doskonałym krokiem w zabezpieczaniu firmy. Chociaż testy penetracyjne uzupełniają zarządzanie podatnościami, ich cel jest zupełnie inny. Pentest oferuje dogłębną analizę, ale koncentruje się tylko na ograniczonej części infrastruktury i zapewnia jedynie wyniki, które są prawdziwe w danym momencie.

Każdego dnia badacze cyberbezpieczeństwa odkrywają nowe luki w zabezpieczeniach, które mogą stanowić zagrożenie dla organizacji. Platformy technologiczne reagują na te podatności, wydając krytyczne poprawki w celu ochrony swoich klientów.

Ciągłe skanowanie wszystkich systemów, aplikacji i zasobów w chmurze ma kluczowe znaczenie dla upewnienia się, że nie ma żadnych martwych punktów. Świadomość słabości infrastruktury informatycznej, umiejętność ich oceny, katalogowania i usuwania pozwalają uniknąć organizacji często groźnych w skutkach ataków.

Nasza platforma EDR/XDR obejmuje również zarządzanie podatnościami

Wielu dostawców usług EDR/XDR twierdzi, że ich platformy oferują zarządzanie podatnościami. Prawda jest jednak taka, że dostawcy usług EDR/XDR przodują w wykrywaniu zagrożeń i reagowaniu na nie w czasie rzeczywistym (tj. wtedy, gdy podmiot stanowiący zagrożenie jest aktywny w danym środowisku). W przeciwieństwie do tego, Vulnerability Management to proaktywne podejście do zabezpieczania zasobów organizacji, zanim aktorzy zagrożeń znajdą słaby punkt.

Dostawcy usług EDR/XDR nie świadczą tych samych usług, co specjaliści ds. zarządzania podatnościami, nawet jeśli tak twierdzą. Specjaliści EDR/XDR koncentrują się na aktywności w czasie rzeczywistym, podczas gdy specjaliści ds. zarządzania podatnościami działają proaktywnie, aby wzmocnić cyberobronę.

Dostawcy usług Vulnerability Management specjalizują się w pokryciu wektorów ataków (obejmujących wszystkie zasoby), całkowitej liczbie wykrytych podatności w zabezpieczeniach oraz szybkości wykrywania luk typu zero-day. Są to kluczowe elementy, które przyczyniają się do jakości danych zarządzania podatnościami i są niezbędne do uniknięcia ryzyka i martwych punktów w całej infrastrukturze. Dedykowane zespoły ds. bezpieczeństwa w tych firmach codziennie koncentrują się na tych aspektach, aby zapewnić najwyższej jakości usługi i dane.

Zarządzanie podatnościami to zbyt dużo pracy dla naszej organizacji

To prawda, że zarządzanie podatnościami jest procesem wymagającym zarówno czasu, jak i pracy - odkrywając wszystkie luki w zabezpieczeniach obecne w infrastrukturze, spotkasz się z większą ilością działań naprawczych i obciążeniem pracą. Ostatecznie jest to dobra rzecz, ponieważ przynajmniej zespoły mają wiedzę na temat podatności w zabezpieczeniach w swoim środowisku.

Niestety, w branży powszechna jest praktyka polegająca na tym, że duzi gracze rynkowi sprzedają klientom kosztowne licencje. Nie udzielają przy tym odpowiednich wskazówek i nie oferują doradztwa niezbędnego dla zespołu rozpoczynającego swoją przygodę z zarządzaniem podatnościami. Te same firmy dostarczają platformy stworzone dla dużych przedsiębiorstw, a nie intuicyjne oprogramowanie stworzone dla rozwijającego się biznesu.

Narzędzie do zarządzania podatnościami powinno być dostępne dla wszystkich organizacji niezależnie od ich wielkości, ale wymaga to realistycznych modeli licencjonowania, łatwej i intuicyjnej technologii, wspierającego dostawcy i skalowalnego podejścia. Zaczynając od małych rozwiązań, można ustalić priorytety i chronić kluczową infrastrukturę w środowisku IT, a następnie rozbudowywać je w miarę wzrostu kontroli.

Dostawcy oprogramowania do zarządzania podatnościami muszą zapewnić, że technologia jest dostosowana do organizacji klienta, a usługi są wdrażane zgodnie z jego potrzebami. Sama natura Vulnerability Management nie jest podejściem ogólnym - dlatego ścisła współpraca między dostawcą a klientem końcowym ma kluczowe znaczenie. W przeciwnym razie firmy utknęłyby z silosowym narzędziem, a nie z szeroko stosowaną platformą, która jest zintegrowana z codzienną praktyką biznesową. Przykładem takiego rozwiązania jest Holm Security. Posiada on zaawansowane podejście do identyfikowania i rozwiązywania potencjalnych zagrożeń w strukturze IT.

Autorem tekstu jest Joanna Świerczyńska

Patryk Ćwięczek
junior product manager Holm Security

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną:
cwieczek.p@dagma.pl