Nowoczesna platforma do zarządzania podatnościami

Identyfikuj podatności na całej powierzchni ataku, zarówno te dotyczące zasobów technicznych, jak i tych ludzkich – w ramach tej samej platformy.

cancel

Najlepsza ochrona przed różnymi wektorami ataku

Wykrywaj podatności na bieżąco i chroń swoją organizację przed cyberatakami takimi jak phishing i ransomware. Nasza platforma oferuje najlepszą ochronę przed różnymi wektorami ataku.

Powierzchnia ataku

Zintegrowany widok i ocena ryzyka

Całkowity przestój

Miej świadomość najnowszych zagrożeń i chroń całą swoją infrastrukturę, w tym zasoby w chmurze, technologię operacyjną i pracowników zdalnych. Nasza uniwersalna platforma łączy w sobie najlepszy dostęp do danych oraz widoczność, chroniąc Twoje zasoby techniczne, w tym systemy lokalne i publiczne, komputery, infrastrukturę i usługi chmurowe, sieci, aplikacje webowe, API, a także zasoby ludzkie – Twoich użytkowników.

Powierzchnia ataku

Prawdziwie zintegrowana platforma – koniec z silosami

Nasza platforma łączy w sobie, lub też zastępuje, nawet sześć różnych narzędzi obejmujących systemy, komputery, chmurę, sieć, API, Internet rzeczy, OT/SCADA itp. Oferuje ona naprawdę zintegrowany widok z ujednoliconą oceną ryzyka. Dzięki temu masz pełną świadomość kontekstu każdego zagrożenia, co pozwala Ci skupić się na najważniejszych podatnościach technicznych i użytkownikach. Zoptymalizuj swoje działania, by redukować krytyczne dla swojej działalności ryzyko przy najmniejszym nakładzie środków.

Zintegrowany widok i ocena ryzyka

Zasoby techniczne Skanowanie w chmurze

Zarządzaj swoją infrastrukturą chmurową, w tym Infrastructure as a Service (IaaS), Software as a Service (SaaS) i Platform as a Service (PaaS), w ramach tego samego widoku. Ciesz się całkowitą widocznością i użytecznymi informacjami dotyczącymi najbardziej krytycznych błędów w konfiguracji dostępu do sieci, szyfrowania, uprawnień użytkowników, kontroli dostępu i zasady najmniejszego uprzywilejowania. Dzięki temu Twoje zespoły mogą proaktywnie i nieustannie zwiększać poziom bezpieczeństwa chmury. Korzystaj z kluczowych funkcjonalności CSPM i zarządzania podatnościami w ramach jednej platformy.

Więcej informacji

Rozwiąż problem błędnych konfiguracji

Rozwiąż problem błędnych konfiguracji

Uzyskaj pełną widoczność i użyteczne informacje na temat najbardziej niebezpiecznych błędnych konfiguracji, dzięki czemu Twój zespół będzie w stanie proaktywnie i nieustannie zwiększać Twoje bezpieczeństwo w chmurze.

Zarządzanie tożsamością i dostępem do chmury

Zarządzanie tożsamością i dostępem do chmury

Zredukuj ryzyko grożące Twojej organizacji, stosując w zasadę najmniejszego uprzywilejowania w kontekście obliczeń chmurowych, danych i aplikacji.

Zwiększ widoczność i zakres ochrony

Zwiększ widoczność i zakres ochrony

Ochrona obejmuje wszystkie zasoby chmurowe w przeciągu kilku minut od wdrożenia. Uprość wykrywanie i priorytetyzację krytycznych zagrożeń bezpieczeństwa w całej infrastrukturze chmurowej.

Obsługa wielu chmur

Obsługa wielu chmur

Ciesz się kluczowymi funkcjami CSPM i zarządzania podatnościami w ramach tego samego rozwiązania – ze wsparciem dla środowiska wielochmurowego (AWS i Azure).

Zasoby ludzkie Kampanie phishingowe i edukacyjne 

Zbuduj ludzką zaporę ogniową, uświadamiając swoich pracowników na temat cyberzagrożeń i prób phishingu w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku dzięki symulacjom phishingowym oraz zautomatyzowanym i dopasowanym szkoleniom podnoszącym świadomość. Podejmij pierwsze kroki w kierunku zwiększania świadomości cyberbezpieczeństwa, ochrony wrażliwych informacji i danych osobowych oraz zapobiegania kosztownym naruszeniom bezpieczeństwa danych i atakom ransomware.

Więcej informacji

Gotowe rozwiązanie

Gotowe rozwiązanie

Nasze rozwiązanie obejmuje szeroki zakres symulacji i scenariuszy ataków phishingowych, w tym ransomware, spear phishing, whaling i nie tylko.

Kompleksowe kampanie edukacyjne

Kompleksowe kampanie edukacyjne

Nasza platforma wspiera cały proces szkoleniowy, od symulacji do szkoleń podnoszących świadomość i kwestionariuszy. Rozpocznij pracę z gotowymi szablonami lub dopasuj je do potrzeb swojej organizacji.  

Nano learning

Nano learning  

Edukuj swoich pracowników przy pomocy najlepszych na rynku filmów i szkoleń na temat cyberbezpieczeństwa. Dostosowuj ich treść do wyników symulacji.   

Identyfikuj potrzeby

Identyfikuj potrzeby

Gromadź raporty behawioralne na temat działów, pracowników lub lokalizacji. Wykrywaj słabe punkty i wzmacniaj ludzką stronę cyberbezpieczeństwa. Śledź wyniki poszczególnych pracowników w czasie.

Zasoby techniczne Skanowanie systemu i sieci  

Chroń swoją organizację przed kosztownymi naruszeniami bezpieczeństwa. Wykrywaj podatności, oceniaj ryzyko, odnajduj słabe punkty i priorytetyzuj usuwanie problemów na przestrzeni całej organizacji. Skanuj systemy publiczne i lokalne, komputery i urządzenia lokalne i zdalne, infrastrukturę chmurową, urządzenia sieciowe i Internet rzeczy, a także technologię operacyjną (OT) i środowisko SCADA. Rozwiązuj poszczególne problemy, usuwaj exploity i przypadki niezgodności z przepisami.

Więcej informacji

Środki bezpieczeństwa

Środki bezpieczeństwa  

Ciesz się wysokim poziomem bezpieczeństwa przy niskiej złożoności. Bardzo łatwo skanuj sieci i serwery pod kątem ponad 100 tys. rodzajów podatności.

Skanuj całą powierzchnię ataku

Skanuj całą powierzchnię ataku

Znajduj luki w przestarzałych systemach operacyjnych, usługach i oprogramowaniu. Wykrywaj błędy w konfiguracji, w tym niewystarczające uprawnienia i niezabezpieczone dane.

Bądź na bieżąco

Bądź na bieżąco

Otrzymuj powiadomienia, kiedy wykryta zostanie nowa podatność albo nietypowe zmiany konfiguracji sieci, np. niezabezpieczone porty lub usługi.

Kompleksowa ochrona zasobów

Kompleksowa ochrona zasobów

Skanuj urządzenia przenośne, w tym laptopy, bez względu na ich lokalizację dzięki naszemu lekkiemu agentowi endpointowemu.

Zasoby techniczne Skanowanie aplikacji webowych

Ciesz się aktualnymi danymi na temat bezpieczeństwa aplikacji webowych, nieustannie skanując je pod kątem tysięcy rodzajów podatności przy pomocy naszego skanera aplikacji. Miej świadomość zagrożeń i stosuj proaktywne podejście do bezpieczeństwa informacji. Wykrywaj podatności w postaci złośliwego kodu, błędnych konfiguracji systemów, słabych haseł oraz niezabezpieczonych danych systemowych i osobowych.

Więcej informacji

OWASP Top 10

OWASP Top 10

Sprawdzaj ranking OWASP Top 10 i skanuj pod kątem mniej znanych i słabo udokumentowanych, ale krytycznych podatności.  Twórz zautomatyzowane raporty zgodności z przepisami.

Zabezpiecz swoje API

Zabezpiecz swoje API

Automatycznie oceniaj bezpieczeństwo aplikacji webowych i API, redukując liczbę fałszywych alarmów oraz niewykrytych podatności, w tym code injections i ataków denial of service.

Cała powierzchnia ataku

Cała powierzchnia ataku 

Wykrywaj nieznane podatności w związane z cross-site scriptingiem (XSS), SQL injection, niebezpiecznymi plikami, niezabezpieczonymi danymi wrażliwymi, uwierzytelnianiem, sanityzacją danych wejściowych, błędnymi konfiguracjami szyfrowania SSL i nie tylko. 

Skuteczne rozwiązywanie problemów

Skuteczne rozwiązywanie problemów

Nie zgub się wśród dużej ilości danych. Automatyczna ocena pod kątem priorytetyzacji pozwoli Ci ustalić, w jakiej kolejności usuwać zagrożenia.

Chcesz wiedzieć więcej na temat naszego rozwiązania nowej generacji?

Skontaktuj się z nami

Administracja Centrum bezpieczeństwa

Centrum bezpieczeństwa to prosty w użyciu webowy panel sterowania dostarczający kompleksowych danych i ułatwiający zarządzanie zidentyfikowanymi podatnościami. Dzięki elastycznym i konfigurowalnym dashboardom i raportom uzyskasz całościowe spojrzenie na dane dotyczące podatności oraz ich zmiany w czasie.

Zintegrowany widok i ocena ryzyka

Centrum bezpieczeństwa oferuje prawdziwie zintegrowany widok pozwalający na zarządzanie wszystkimi wektorami ataku. Jest to możliwe, ponieważ w odróżnieniu od konkurencji wszystkie funkcjonalności naszej platformy są jej integralną częścią już od etapu tworzenia.

Zarządzanie zasobami

Całkowicie zintegrowane zarządzanie zasobami, które dodatkowo zintegrujesz ze swoją CMDB. 

Dopasowane dashboardy

Konfigurowalne dashboardy oferujące kompleksowe i użyteczne informacje na temat podatności i ryzyka.

Zarządzanie podatnościami

Przekaż w ręce swojego zespołu najbardziej elastyczne i kompleksowe narzędzie interaktywne dostępne na rynku. Sortuj, grupuj, priorytetyzuj i kategoryzuj podatności jednym kliknięciem dzięki zintegrowanemu widokowi.

Podejście oparte na ryzyku

Dane na temat zagrożeń oparte na szerokim zakresie parametrów takich jak exploitowalność i odporność na ransomware pomaga w ustaleniu kolejności rozwiązywania problemów.

Automatyzacja i ciągłość

Planuj skany, które będą przeprowadzane automatycznie w tle.  Nie musisz robić nic ręcznie.

Procesy usuwania podatności

Gotowe procesy usuwania podatności wspierające integrację z systemami takimi jak Jira i TopDesk. 

Kompleksowe raporty

Zautomatyzowane i planowe raporty dotyczące różnych grup będących częścią Twojej organizacji.

Kontrola dostępu oparta na rolach

Kontrola dostępu oparta na rolach (Role Based Access Control - RBAC) to bezpieczna współpraca między członkami Twojego zespołu.

Ciągłe monitorowanie 

Monitorowanie ważnych zdarzeń bezpieczeństwa i zmian oraz natychmiastowe powiadomienia e-mail i SMS.

Gotowe integracje

Oferujemy integracje z szeroką gamą narzędzi, w tym SIEM, CMDB, zarządzaniem aktualizacjami, systemami zgłoszeń oraz CI/CD.

Zgodność z przepisami Zgodność dziś i jutro

Wraz z upływem czasu lista przepisów, których wymogi trzeba spełniać, tylko się wydłuża. Organizacje powinny spodziewać się, że liczba lokalnych, regionalnych i branżowych regulacji będzie rosnąć. Wspólnym mianownikiem wszystkich wymogów prawnych jest to, że podkreślają one konieczność stosowania systemowego i opartego na ryzyku podejścia do cyberbezpieczeństwa.

Zintegrowany widok i ocena ryzyka

Dyrektywy NIS i NIS2 (zatwierdzona w 2022 r., wchodzi w życie w 2024 r.) wymagają systemowego, opartego na ryzyku podejścia do cyberbezpieczeństwa. Do tej pory pomogliśmy spełnić wymogi NIS setkom organizacji.

RODO

Nasza platforma pomaga organizacjom spełniać wymagania RODO (Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) dotyczące regularnych ocen bezpieczeństwa i testowania pod kątem potencjalnych podatności.

ISO27001

Aby osiągnąć zgodność z normą ISO27001, organizacje muszą wdrożyć i utrzymywać system zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS) spełniający wymogi normy. Jednym z tych wymogów jest dokonywanie ocen ryzyka.

PCI DSS

Oferujemy usługę skanowania środowisk przetwarzających płatności kartą pod kątem zgodności z wymaganiami PCI DSS, czyli Standardu Bezpieczeństwa Danych w Branży Kart Płatniczych. Nasza platforma ma status ASV (uprawnionego podmiotu skanującego) dzięki współpracy z naszym partnerem, firmą Akati.

Opcje wdrożenia Chmura lub on-prem

Chmura

On-prem

Chmura Gotowe w kilka godzin – szybko i skutecznie

Wersja chmurowa to kompleksowe rozwiązanie umożliwiające zautomatyzowane i ciągłe zarządzanie podatnościami przy zerowych wymaganiach systemowych. Wspieramy organizacje wszelkich rozmiarów oraz każdy rodzaj środowiska, nieważne, czy masz już doświadczenie w zarządzaniu podatnościami. Wdrożenie naszej kompleksowej i łatwej w użyciu platformy to kwestia zaledwie kilku godzin.

Gotowe rozwiązanie

Gotowe rozwiązanie

Przechowuj dane w lokalnym centrum regionalnym kontrolowanym przez neutralnego usługodawcę. Oferujemy najwyższy poziom prywatności i ochrony danych w branży.

Skanowanie publiczne i lokalne

Skanowanie publiczne i lokalne

Nasza platforma chmurowa pozwala na skanowanie zarówno systemów publicznych, jak i infrastruktury lokalnej. To proste i skuteczne rozwiązanie obejmuje pełen zakres zasobów.  

On-prem Dla organizacji o wysokich wymaganiach w kwestii zabezpieczeń

Wersja on-prem to kompleksowe rozwiązanie umożliwiające zautomatyzowane i ciągłe zarządzanie podatnościami zgodne z wymaganiami organizacji, które potrzebują silnych zabezpieczeń, np. organów państwowych, wojska, policji i służb bezpieczeństwa.

Wdrożenie lokalne - lokalne przechowywanie danych

Wdrożenie lokalne – lokalne przechowywanie danych

Platforma jest instalowana w Twoim środowisku wirtualnym i jest kompatybilna ze wszystkimi popularnymi platformami wirtualizacji. Dane nie są przesyłane przez Internet, co oznacza, że żadne informacje nie są wysyłane poza obręb Twojej organizacji.

Dla wymagających

Dla wymagających

Nasza platforma on-prem spełnia wymagania organizacji, które potrzebują silnych zabezpieczeń, np. organów państwowych, wojska, policji i służb bezpieczeństwa.

Integracje Gotowe integracje

Automatyzacja ułatwia życie. Skorzystaj z naszych gotowych integracji lub API platformy, by połączyć ją ze swoimi narzędziami zarządzania IT. Integruj i wysyłaj zgłoszenia bezpośrednio do zewnętrznych rozwiązań, by jeszcze skuteczniej zarządzać podatnościami. Zwiększaj skuteczność pozostałych rozwiązań i umożliwiaj zespołom IT bezproblemową komunikację, współpracę i integrację.

SIEM

Zgłoszenia i CMDB

Powiadomienia

CI i CD

Szybsze reagowanie na zdarzenia

Reaguj natychmiastowo dzięki aktualnym i pełnym danym na temat obecnej sytuacji i stanu zabezpieczeń. Możliwa jest integracja z systemami SIEM takimi jak Microsoft Sentinel, IBM QRadar, LogPoint i Splunk.

SIEM

Bezproblemowa współpraca

Integracja umożliwia automatyczne tworzenie zgłoszeń dotyczących podatności oraz zamykanie ich, kiedy problem został już rozwiązany. Dostępna jest też integracja z Jira, TopDesk i nie tylko.

Zgłoszenia i CMDB

Oszczędzaj czas i energię

Podatności są korelowane z krytycznością zasobów w celu priorytetyzacji usuwania wykrywanych problemów. Możliwa jest również integracja z ServiceNow i innymi usługami.

Powiadomienia

Zwiększona wydajność i dokładność

Oferujemy możliwość integracji z narzędziami do ciągłej integracji i ciągłego dostarczania (CI/CD), wspierającej zautomatyzowane procesy. Dostępna jest również integracja z Jenkins oraz innymi usługami.

CI i CD

Chcesz przyspieszyć swoją cyberochronę?

Rozpocznij darmowy okres próbny

Najczęstsze pytania

Jaka jest różnica pomiędzy tradycyjnym zarządzaniem podatnościami a zarządzaniem nowej generacji?

Tradycyjne zarządzanie podatnościami obejmuje jedynie ograniczoną liczbę technicznych wektorów ataku, np. systemy i aplikacje webowe, nie uwzględniając przy tym użytkowników – czyli zasobów ludzkich. Zarządzanie nowej generacji obejmuje większość znaczących wektorów ataku, np. systemy lokalne i publiczne, komputery lokalne i zdalne, sprzęt sieciowy, aplikacje webowe, usługi i infrastruktura chmurowa, API, IoT, OT/SCADA oraz użytkowników.

Objęcie programem zarządzania podatnościami użytkowników, którzy w przypadku wielu firm są największym źródłem ryzyka, to jedna z najważniejszych cech odróżniających podejście nowej generacji od tradycyjnego.

Zarządzanie nowej generacji to rozwiązanie zintegrowane, oferujące całościową ocenę ryzyka, dzięki czemu jesteś w stanie decydować, w jakiej kolejności chcesz rozwiązywać wykryte problemy.

Czym są systemy do zarządzania podatnościami?

System do zarządzania podatnościami to oprogramowanie, które pomaga w identyfikowaniu i zarządzaniu podatnościami w środowisku IT. Reagowanie na zagrożenia i minimalizacja powierzchni ataku to kluczowy element każdej cyberochrony. Systemy do zarządzania podatnościami znajdą zastosowanie w firmach każdej wielkości, od małych działalności do międzynarodowych korporacji.

Czym są narzędzia do zarządzania podatnościami?

Narzędzia do zarządzania podatnościami pomagają w identyfikowaniu, ocenie i ograniczaniu ryzyka, jakie stwarzają podatności w Twoim systemie. Tego typu narzędzia służą do wynajdywania słabych punktów i luk, dzięki czemu możesz decydować, w jakiej kolejności chcesz usuwać i ograniczać ich skutki.

Czy pomagamy w ochronie powierzchni ataku?

Tak, nasza nowoczesna platforma do zarządzania podatnościami oferuje wiodącą ochronę powierzchni ataku, w tym systemów, komputerów, urządzeń sieciowych, aplikacji webowych, usług w chmurze, API, Internetu rzeczy, OT/SCADA oraz użytkowników.

Jakie wektory ataku są brane pod uwagę?

Oferujemy najlepszą na rynku ochronę przed wektorami ataku, w tym systemami lokalnymi i publicznymi, komputerami lokalnymi i zdalnymi, sprzętem sieciowym, usługami i infrastrukturą chmurową, aplikacjami webowymi, API, IoT, OT/SCADA oraz użytkownikami.

Czym są narzędzia do zarządzania podatnościami?

Rozwiązania do zarządzania podatnościami są projektowane dla firm każdej wielkości, od małych działalności do międzynarodowych korporacji. Oferują one wgląd w obecny stan zabezpieczeń sieci, w tym również w dane na temat wersji i aktualizacji systemu operacyjnego, ustawień bezpieczeństwa oraz zmian w konfiguracji dokonywanych przez użytkowników.

Czym jest skanowanie podatności?

Skanowanie podatności to proces identyfikacji potencjalnych podatności systemu i sieci. Można to robić ręcznie, weryfikując ustawienia konfiguracji systemu, albo skorzystać ze skanera. Program do zarządzania podatnościami pomaga w skanowaniu, dając dostęp do narzędzi umożliwiających analizowanie i zgłaszanie problemów związanych z bezpieczeństwem.

Jak wdrożyć program zarządzania podatnościami?

Zarządzanie podatnościami możesz wdrożyć, implementując proces zarządzania składający się z następujących czterech kroków: 1. Wykrywanie podatności, 2. Ocena podatności, 3. Usuwanie podatności oraz 4. Zgłaszanie podatności.