Zagadnienia Kontroluj i zabezpieczaj wszystkie zasoby w chmurze

Powszechne wykorzystanie chmury sprawiło, że kwestia zabezpieczenia procesów biznesowych stała się ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Systemy chmurowe oferują łatwy dostęp, ale niosą ze sobą również ryzyka wykorzystania nowych podatności. Będąc właścicielem infrastruktury chmurowej ważne jest, aby wyprzedzać potencjalne zagrożenia m.in. poprzez bieżącą aktualizację aplikacji i systemów oraz ich odpowiednią konfigurację. Pomożemy Ci wykorzystać potencjał chmury, jednocześnie priorytetowo traktując cyberbezpieczeństwo Twoich pracowników i klientów.

cancel

79%

firm doświadczyło co najmniej jednego naruszenia danych w chmurze w 2021 r. i pierwszej połowie 2022 r.

43%

firm zgłosiło dziesięć lub więcej naruszeń danych w tym samym okresie.

92%

firm hostuje obecnie przynajmniej część swojego środowiska IT w chmurze.

Wyzwania Czy jesteś świadomy zagrożeń związanych z bezpieczeństwem usług hostowanych w chmurze?

W dzisiejszym szybko zmieniającym się cyfrowym świecie ilość danych generowanych przez organizacje jest oszałamiająca. Duże ilości danych, które są coraz trudniejsze do przechowywania lokalnie. Możliwość przechowywania danych w chmurze stała się bardzo wygodna, ale wiąże się z nią szereg zagrożeń.

Ignorowanie ich może narazić Twoją organizację na ataki cyberprzestępców, zagrażając reputacji i finansom firmy. Musisz chronić swoje zasoby w chmurze. Jakie są zatem najpoważniejsze zagrożenia usług chmurowych?

 • Błędna konfiguracja
  Prawidłowa konfiguracja usług chmurowych jest często wyzwaniem. Błędne konfiguracje mogą prowadzić do wycieku, usunięcia lub manipulacji danymi przez cyberprzestępców.
 • Naruszenie ochrony danych
  Żaden dostawca usług przechowywania danych w chmurze nie może zagwarantować pełnej ochrony przed cyberatakami. Twoje dane mogą być narażone na kradzież lub wyciek, jeśli Twój dostawca doświadczy naruszenia. Upewnij się, że współpracujesz z renomowanym dostawcą z silnymi środkami bezpieczeństwa.
 • Równoważenie prywatności i zgodności z przepisami
  Przechowywanie dużych ilości danych oraz wielu użytkowników i usług, stanowi wyzwanie, jeśli chodzi o prywatność i zgodność z przepisami. Upewnij się, że obowiązki w zakresie zgodności z przepisami są jasno określone, a dostawcy i aplikacje posiadają wymagane certyfikacje w zakresie ochrony wrażliwych danych.
 • Ryzyko niezabezpieczonych interfejsów API
  Usługi chmurowe wykorzystują interfejsy API, które mogą być słabym punktem. Niezabezpieczone interfejsy API mogą narażać dane użytkownika na nieautoryzowany dostęp. Cyberprzestępcy mogą również wykorzystywać dokumentację API do eksplorowania luk w zabezpieczeniach i kradzieży poufnych informacji. Upewnij się, że interfejsy API są odpowiednio zabezpieczone, aby zmniejszyć ryzyko naruszenia.

Zabezpiecz swoje zasoby chmurowe. Porozmawiaj z ekspertem ds. cyberbezpieczeństwa już dziś

Pomożemy Ci podjąć kroki w celu zapewnienia cyberochrony Twojej firmie. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.

Zabezpieczenia Najlepsze zabezpieczenie IT dla rozwiązań chmurowych

Przechodząc do do usług chmurowych, modernizując aplikacje hybrydowe lub tworząc nowe aplikacje oparte na usługach chmurowych, Holm Security stworzono by zwiększać ich bezpieczeństwo.

Odkryj i przejmij kontrolę nad błędnymi konfiguracjami

Uzyskaj kompletny widok i praktyczny kontekst najbardziej krytycznych błędach konfiguracji, a także wzmocnij swoje zespoły, aby proaktywnie i ciągle miały możliwość poprawiać zabezpieczenia usług chmurowych. Bądź o krok przed cyberzagrożeniami i zabezpiecz swoje środowisko natywne jak nigdy dotąd.

Błyskawiczne wykrywaj i reaguj na zagrożenia

Zapewnij zespołom ds. bezpieczeństwa, rozwoju i działalności operacyjnej możliwość skutecznego ustalania priorytetów i korygowania ryzyka w środowiskach chmurowych, na jak najwcześniejszym etapie cyklu życia aplikacji. Dzięki funkcji Cloud Scanning już nigdy nie dasz się zaskoczyć zagrożeniom!

Chroń dostęp do danych wrażliwych i zarządzaj tożsamością w usługach chmurowych

Zachowaj dostęp do aplikacji i usług hostowanych w chmurze z najmniejszymi uprawnieniami, zmniejszając ryzyko dla organizacji i zapewniając sobie spokój ducha. Uzyskaj niezrównane bezpieczeństwo i kontrolę dzięki funkcji Cloud Scanning.

Jak pomagamy Ciągłe monitorowanie, identyfikowanie i naprawianie błędów w konfiguracji  

Cloud Scanning to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania stanem bezpieczeństwa usług chmurowych, które stale wykrywa błędne konfiguracje, naruszenia zasad i zagrożenia zgodności w środowiskach chmurowych, w tym w usługach natywnych dla chmury. Dzięki naszemu CSPM możesz łatwo skanować dostawców usług w chmurze w poszukiwaniu problemów z konfiguracją, które mogą zagrozić Twojemu cyberbezpieczeństwu. Oferujemy wsparcie dla Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS) i Google Cloud oraz zapewniamy obsługę wielu usług w chmurze.

Dowiedz się więcej

Odkryj i przejmij kontrolę nad błędnymi konfiguracjami

Odkryj i przejmij kontrolę nad błędnymi konfiguracjami

Uzyskaj kompletny przegląd i praktyczny kontekst najbardziej krytycznych błędach w konfiguracji oraz wzmocnij i stale ulepszaj cyberochronę usług chmurowych. Bądź o krok przed zagrożeniami i zabezpiecz swoje środowisko natywne w chmurze jak nigdy dotąd.

Uzyskaj kompletny przegląd bezpieczeństwa swoich usług chmurowych

Uzyskaj kompletny przegląd bezpieczeństwa swoich usług chmurowych

Miej pod kontrolą całe środowiska chmurowe. Cloud Scanning umożliwia ochronę wielu usług chmurowych i zarządzanie zasobami, dając pełną kontrolę nad platformami, usługami, zasobami, regionami, kontami i oddziałami.

Często zadawane pytania FAQ

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Cloud Security Protection

Czy infrastruktura chmurowa jest bardziej podatna na naruszenia bezpieczeństwa?

Infrastruktury hostowane w chmurze nie są z natury bardziej podatne na naruszenia bezpieczeństwa, ale mogą stwarzać wyjątkowe wyzwania w tym zakresie, w porównaniu z tradycyjnymi środowiskami lokalnymi. Czynniki takie jak współdzielona odpowiedzialność za bezpieczeństwo, brak podglądu informacji i kontroli, błędne konfiguracje, błędy ludzkie oraz nieprzestrzeganie przepisów i kontroli zgodności mogą zwiększać ryzyko naruszenia bezpieczeństwa w środowiskach chmurowych. Przyjęcie najlepszych praktyk i posiadanie odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych hostowanych w chmurze jest niezbędne.

Jakie są najczęstsze zagrożenia bezpieczeństwa dla usług hostowanych w chmurze?

Najczęstsze zagrożenia bezpieczeństwa dla danych w chmurze obejmują:

 • Błędne konfiguracje
 • Brak widoku i kontroli
 • Słabe zarządzanie dostępem i uprawnieniami
 • Błędne konfiguracje w grupach bezpieczeństwa sieci
 • Błędy ludzkie
 • Brak zgodności z przepisami i kontrolami zgodności
 • Zagrożenia wewnętrzne
 • Naruszenia danych
 • Ataki złośliwego oprogramowania
 • Ataki DDoS.

Jakie są największe zagrożenia bezpieczeństwa na platformie Microsoft Azure?

Microsoft Azure, podobnie jak inne platformy chmurowe, jest podatny na kilka zagrożeń bezpieczeństwa, w tym:

 • Źle skonfigurowane zasoby mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa, narażając poufne dane.
 • Brak przeglądu zasobów w środowisku chmurowym utrudnia zabezpieczenie danych i wykrywać potencjalne zagrożenia.
 • Błędy ludzkie są częstą przyczyną niewłaściwej konfiguracji, co może skutkować naruszeniem bezpieczeństwa.
 • Niezabezpieczone transfery danych są podatne na przechwycenie i manipulację, co stanowi zagrożenie dla danych przechowywanych w chmurze.
 • Złośliwi użytkownicy z dostępem do systemów chmurowych mogą narazić na szwank dane i zasoby.
 • Nieodpowiednie zarządzanie tożsamością i dostępem mogą skutkować nieautoryzowanym dostępem do wrażliwych danych i systemów.
 • Brak zgodności z przepisami może skutkować stratami finansowymi i uszczerbkiem na reputacji firmy.

Są to jedne z najważniejszych zagrożeń bezpieczeństwa związanych z Microsoft Azure i konieczne jest wdrożenie odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ich ograniczenia.

Jakie są ważne aspekty bezpieczeństwa usług hostowanych w AWS?

 • Zarządzanie i monitorowanie tego, kto ma dostęp do zasobów i danych AWS.
 • Zapewnienie poufności, integralności i dostępności danych w chmurze.
 • Zapewnienie zgodności z regulacjami i standardami branżowymi.
 • Ochrona podstawowej infrastruktury AWS przed zagrożeniami.
 • Bezpieczeństwo sieci, czyli zabezpieczenie komunikacji między usługami AWS i ze światem zewnętrznym.
 • Reagowanie na incydenty i posiadanie planu wykrywania.
 • Monitorowanie bezpieczeństwa zasobów AWS i rejestrowanie zdarzeń związanych z bezpieczeństwem.
 • Bezpieczne zarządzanie dostępem do zasobów AWS poprzez konta użytkowników, grupy i uprawnienia.

Jakie ważne są aspekty bezpieczeństwa chmury AWS?

Najczęstsze błędy w konfiguracji chmury obejmują:

 • Nieodpowiednie zarządzanie dostępem i uprawnieniami, prowadzące do tego, że nadmiernie uprzywilejowani użytkownicy mają dostęp do wrażliwych danych.
 • Błędne konfiguracje grup zabezpieczeń sieciowych, umożliwiające atakującym wykorzystywanie ujawnionych usług i portów.
 • Błędy ludzkie spowodowane złożonością wielu poziomów konfiguracji.
 • Brak przestrzegania przepisów i kontroli zgodności, prowadzący do strat finansowych i szkód dla reputacji firmy.
 • Niewystarczająca możliwość wglądu i kontrola nad danymi w chmurze, co utrudnia ich zabezpieczenie.