Holm Security

Fiszka

Warsztaty
online

Bądź o krok przed cyberprzestępcami!

Weź udział w warsztatach
technicznych Holm Security!

Nasz warsztat uczy jak praktycznie wykorzystać w codziennej
pracy nowoczesną platformę do zarządzania podatnościami.
Uczestnicy dostaną do dyspozycji wersję demo Holm Security,
na którym będą wykonywać zadania. Warsztaty odbędą
się w formule spotkania online.

Podczas warsztatów dowiesz się jak:

  • uruchomić Security Center w wersji webowej;
  • zarejestrować Scanner Appliance w swoim Security Center;
  • wybrać elementy sieciowe do skanowania;
  • stworzyć profile skanowania;
  • uruchomić skan sieciowy;
  • przygotować politykę tworzenia automatycznych ticketów;
  • analizowane są wykryte podatności;
  • przygotować się do stworzenia kampanii phishingowej.

Zgłoś swój udział:

warning
warning
warning
warning
warning
Sprawdź, kto będzie administratorem Twoich danych (więcej)

Administratorem danych osobowych podanych powyżej jest DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478) przy ul. Pszczyńskiej 15. Podstawą prawną przetwarzania danych są art. 6 ust. 1 lit. a, b i f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania jest marketing bezpośredni towarów lub usług administratora danych lub producentów rozwiązań i usług znajdujących się w ofercie administratora. Wyrażenie zgody, wynikające z art. 6 ust. 1 lit a) RODO jest dobrowolne i brak zgody nie wpływa na wykonanie usługi. Podanie ww. danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO jest także dobrowolne, ale konieczne do wykonania usługi. W przypadku generowania wersji testowych lub zakupu, podane wyżej dane będą przetwarzane przez producenta danego rozwiązania. Zostałem poinformowany o tym, że przysługuje mi prawo do sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Dodatkowo mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (Prawo do zapomnienia), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Podane wyżej dane, podane w celu wykonania usługi, będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, której stroną jest Klient, a po jej zakończeniu do chwili zaspokojenia, wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy a w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, do momentu wyrażenia sprzeciwu. DAGMA, na podstawie art. 37 RODO wyznacza Inspektora Ochrony Danych, wskazując następujące dane kontaktowe: Karolina Kraśniewska, adres e-mail: iod@dagma.pl. Dodatkowe informacje znajdują się w https://dagma.eu/pl/privacy.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji środkami komunikacji elektronicznej zawierających informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną od DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15.

warning

Wyrażam zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących i/lub wiadomości SMS inicjowanych przez DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15 w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne.

warning

Warsztaty poprowadzą:

Patryk Ćwięczek

Patryk Ćwięczek

junior product manager
Holm Security

Paweł Kryński

Paweł Kryński

presales engineer
Holm Security

info

Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona.
Czas trwania wydarzenia to ok. 3 godzin.

Dla wygody komunikacji wydarzenie odbywa się przy włączonych
kamerach oraz z użyciem mikrofonu i słuchawek.