Ochrona zdrowia

Chroń swoich pacjentów przed niechcianym ryzykiem dzięki strategii cyberbezpieczeństwa.

SektoryZwiększ odporność swojej organizacji

Szpitale oraz inne podmioty świadczące usługi zdrowotne są bardzo narażone na ataki ze strony cyberprzestępców, czego dowodem są pojawiające się codziennie doniesienia o naruszeniach bezpieczeństwa danych. Poza dodatkowymi wymaganiami nakładanymi przez nowe przepisy służba zdrowia musi radzić sobie również z wieloma wyzwaniami dotyczącymi systemów informatycznych. Pomożemy Ci chronić dane pacjentów, a także znacznie obniżyć ryzyko sabotażu mogącego skutkować utratą życia lub zdrowia.

Chroń dane osobowe

Chroń systemy przechowujące dane pacjentów. Dzięki nam pracownicy Twojego szpitala będą odporni na cyberataki takie jak phishing.

Zabezpiecz swoją organizację

Wykrywaj podatności, zanim zrobią to cyberprzestępcy, dzięki czemu nic nie zakłóci pracy Twojej organizację.

Osiągnij zgodność z przepisami

Spełniaj obowiązujące wymogi prawne i regulacyjne, w tym te nakładane przez RODO i NIS/NIS2 (Network and Information Security).

Zdobądź wiedzę

Nasze usługi obejmują zarówno infrastrukturę, jak i pracowników, dzięki czemu uzyskujesz od nas dostęp do kompleksowych informacji na temat Twojego poziomu bezpieczeństwa.

Spełniaj wymogi regulacyjne

HIPAA

RODO

DYREKTYWA NIS

Oczekiwania dotyczące prywatności

Amerykańska Ustawa o przenoszeniu i ochronie danych dotyczących ubezpieczeń zdrowotnych (Health Insurance Portability and Accountability Act - HIPAA) dba o prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych dotyczących zdrowia (Personal Health Information - PHI). W Stanach Zjednoczonych każda organizacja świadcząca usługi ochrony zdrowia oraz przechowująca, przetwarzająca lub przesyłająca PHI, np. szpitale, musi spełniać wymogi HIPAA. To samo dotyczy podmiotów, które wykonują pewne funkcje lub świadczą usługi w imieniu takich organizacji.

Więcej o HIPAA

RODO

Ochrona danych

Szpitale oraz inne podmioty świadczące opiekę zdrowotną przechowują i przetwarzają w różnych celach ogromne ilości danych osobowych pacjentów. RODO (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) nakłada surowsze wymagania na wszystkie systemy przechowujące lub przetwarzające dane osobowe. Wycieki danych mogą skutkować wysokimi karami, a jednocześnie mogą mieć one negatywne konsekwencje dla pacjentów. Holm Security pomaga podmiotom świadczącym usługi medyczne w identyfikowaniu luk i ochronie tych systemów. Twoja ochrona jest zawsze tak silna, jak jej najsłabsze ogniwo, dlatego bierzemy również pod uwagę czynnik ludzki, oferując szkolenia podnoszące świadomość na temat phishingu.

Więcej o RODO

HIPAA

Integralność i dostępność

W sierpniu 2018 r. w życie weszły nowe przepisy oparte na europejskiej dyrektywie NIS (Network and Information Security). Przepisy te zaostrzają wymagania dotyczące integralności i dostępności danych w sektorach świadczących kluczowe usługi. 

Dyrektywa NIS powstała jako odpowiedź na zagrożenia, z którymi borykają się różnego typu organizacje, a z nieprzestrzeganiem jej przepisów wiążą się poważne konsekwencje. Dzięki ocenie podatności stworzysz systemowe, ustrukturyzowane oraz ciągłe rozwiązanie, a także spełnisz wymogi prawne. 

Więcej o NIS2

Dyrektywa NIS2

Chcesz wiedzieć więcej na temat naszego rozwiązania nowej generacji?

Skontaktuj się z nami

Będziesz w doborowym towarzystwie Zaufało nam ponad 750 organizacji na całym świecie

WESSLING Hungary

Narzędzie, którego używamy do zarządzania podatnościami, musi być dokładne i szczegółowe, ale generowane przez nie raporty muszą być przejrzyste i obrazowe – tak by łatwo było na ich podstawie podejmować działania. Holm Security VMP umożliwia bezproblemową identyfikację krytycznych podatności, dzięki czemu platforma ta stała się dla nas podstawowym narzędziem pracy.

Andras Szabo
CIO, WESSLING Hungary

Dbaj o bezpieczeństwo swojej organizacji Potencjał nowoczesnego zarządzania podatnościami

Niełatwo jest zadbać o to, by całe środowisko IT Twojej organizacji było na bieżąco aktualizowane i bezpieczne. Nasza nowoczesna platforma do zarządzania podatnościami obejmuje zarówno sprzęt, jak i zasoby ludzkie, dzięki czemu jesteś w stanie bez problemu wykrywać, zapobiegać i reagować na podatności. Dzięki niej możesz nieustannie szkolić swoich pracowników z najnowszych cyberzagrożeń oraz wykrywać luki w zabezpieczeniach u pracowników zdalnych, w systemach chmurowych, technologii operacyjnej oraz środowisku kontenerowym. 365 dni w roku, 24 godziny na dobę.

Przekonaj się, jak Holm Security może pomóc Ci zagwarantować bezpieczeństwo swojej organizacji.

Odkryj platformę