Zgodność z przepisami Chroń wrażliwe dane i krytyczne usługi 

Amerykańska Ustawa o przenoszeniu i ochronie danych dotyczących ubezpieczeń zdrowotnych (The Health Insurance Portability and Accountability - HIPAA) dba o prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych dotyczących zdrowia (PHI). W Stanach Zjednoczonych każda organizacja ochrony zdrowia oraz przechowująca, przetwarzająca lub przesyłająca PHI, np. szpitale, musi spełniać wymogi HIPAA. To samo dotyczy podmiotów, które pełnią pewne funkcje lub świadczą usługi w imieniu takich organizacji.

Ustawa o przenoszeniu i ochronie danych dotyczących ubezpieczeń zdrowotnych (HIPAA)

Zasada bezpieczeństwa HIPAA określa standardy bezpieczeństwa oraz wymogi dotyczące implementacji zaprojektowane z myślą o ochronie PHI w formie elektronicznej, tzw. ePHI. Standardy te dzielą się na pięć kategorii:

  • Zabezpieczenia administracyjne
  • Zabezpieczenia fizyczne
  • Zabezpieczenia techniczne
  • Wymogi organizacyjne
  • Polityki i procedury

Zgodność z polityką

Zgodność z polityką

Testuj odporność na wycieki danych dotyczących zdrowia oraz innych danych osobowych. Sprawdzaj i zwiększaj odporność na próby phishingu.

Wykrywanie podatności

Wykrywanie podatności

Ciesz się pełną wiedzą na temat systemu, sieci oraz aplikacji webowych i wykrywaj ich słabe punkty.

Łatwiejsza zgodność z HIPAA dzięki Holm Security

Holm Security VMP pozwala podmiotom świadczącym usługi zdrowotne na ciągłe monitorowanie, ułatwiając osiągnięcie zgodności z wymogami HIPAA.

Szybkie reagowanie

Krótszy czas reagowania oraz czas do naprawy naruszeń.

Widoczność

Gwarancja widoczności wszystkich zasobów, podatności oraz stanu zgodności z przepisami wszystkich elementów Twojego środowiska IT.

Dokumentacja

Prostsza dokumentacja zgodności z przepisami dzięki gotowym skanom i konfigurowalnym raportom.