Zasoby techniczne Skanowanie chmury

Identyfikuj i usuwaj podatności w usługach i zasobach chmurowych dzięki rozwiązaniu łączącemu zarządzanie stanem zabezpieczeń chmury (Cloud Security Posture Management - CSPM) oraz zarządzanie podatnościami all-in-one.

Informacje ogólne Zabezpiecz środowisko chmurowe dzięki skanowaniu chmury

Platformy chmurowe

Rozwiąż problem błędnej konfiguracji chmury

Uzyskaj pełną widoczność i użyteczne informacje na temat najbardziej niebezpiecznych błędnych konfiguracji, dzięki czemu Twój zespół będzie w stanie proaktywnie i nieustannie zwiększać Twoje bezpieczeństwo w chmurze.

Jeszcze szybciej wykrywaj i reaguj na zagrożenia

Wspieraj zespoły ds. bezpieczeństwa, rozwoju i operacji, skutecznie oceniając i usuwając ryzyko w środowisku chmurowym na jak wcześniejszym etapie tworzenia aplikacji.

Widoczność i zarządzanie zasobami w kilku chmurach jednocześnie

Zarządzaj wszystkimi zasobami w chmurze na przestrzeni swoich platform, usług, zasobów, regionów, kont i oddziałów.

Zarządzanie tożsamością i dostępem do chmury

Zredukuj ryzyko grożące Twojej organizacji, stosując zasadę najmniejszego uprzywilejowania w kontekście obliczeń chmurowych, danych i aplikacji.

Oferowane funkcjonalności Bezagentowe bezpieczeństwo chmury w ramach nowoczesnej platformy do zarządzania podatnościami

Wykrywanie i widoczność

Zarządzanie błędnymi konfiguracjami

Proaktywne wykrywanie zagrożeń

Wykrywanie i widoczność Łatwe zarządzanie infrastrukturą w chmurze za pomocą jednego widoku

Skanowanie chmury to źródło informacji na temat używanych przez Ciebie usług chmurowych oraz konfiguracji ich ustawień bezpieczeństwa. Dzięki niemu w ramach jednej usługi uzyskujesz dostęp do danych na temat wszystkich platform. Zautomatyzowane skany wykrywające identyfikują Twoje zasoby w chmurze, które następnie skanowane są pod kątem błędów w konfiguracji.

Wykrywanie i widoczność

Zarządzanie i naprawianie błędnych konfiguracji Automatyczne wykrywanie błędnych konfiguracji

Skanowanie chmury redukuje do minimum zagrożenia cyberbezpieczeństwa oraz przyspiesza proces usuwania podatności, porównując konfiguracje ustawień chmury z polityką zgodności z przepisami, umożliwiając szybką identyfikację luk. Zalecane środki naprawcze to np. poprawa błędnych ustawień konfiguracji dostępu do sieci, szyfrowania, uprawnień użytkowników, kontroli dostępu i najmniejszego uprzywilejowania.

Zarządzanie i naprawianie błędnych konfiguracji

Proaktywne wykrywanie zagrożeń Wzmocnij swoje zabezpieczenia

Przy pomocy skanowania chmury zmniejszysz liczbę alertów dzięki wiedzy na temat najbardziej narażonych obszarów, uszeregowanych na podstawie oceny ryzyka. To z kolei umożliwia ustalenie kolejności, w jakiej usuwane będą podatności, dzięki czemu zapobiegniesz zagrożeniom wynikającym z błędnych konfiguracji.

Proaktywne wykrywanie zagrożeń

Korzyści Zwiększ bezpieczeństwo swojej chmury

Bezagentowe wdrożenie w kilka minut

Zadbaj o pełnię ochrony dzięki bezagentowemu podejściu opartemu na API, które eliminuje luki w zabezpieczeniach i redukuje konflikty między zespołami.

Zwiększ widoczność i zakres ochrony

Nasza ochrona obejmuje wszystkie zasoby chmurowe w przeciągu kilku minut od wdrożenia. Uprość wykrywanie i priorytetyzację krytycznych zagrożeń bezpieczeństwa w całej infrastrukturze chmurowej.

Wszystko w ramach jednej platformy

Ciesz się kluczowymi funkcjonalnościami CSPM i zarządzania podatnościami, tymi dotyczącymi użytkowników, w ramach jednej platformy. Wydajność i skuteczność w jednym.

Zmniejsz koszty związane z AWS

Skanowanie chmury to również zestaw wtyczek, które informują o nieużywanych usługach Amazon Web Services (AWS) oraz błędnych konfiguracjach generujących dodatkowe koszty.

Często zadawane pytania FAQ

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące skanowania chmury

Czym jest zarządzanie stanem zabezpieczeń chmury (CSPM)?

Zarządzanie stanem zabezpieczeń chmury (CSPM) to metoda zarządzania ryzykiem w środowisku chmurowym. Podejście to łączy dobre praktyki z zakresu bezpieczeństwa chmury oraz bezpieczeństwa informacji, dzięki czemu stanowi skuteczną i wydajną metodę ochrony danych w środowisku chmurowym.

Jakich dostawców usług w chmurze wspieramy?

Oferujemy pełne wsparcie dla AWS (Amazon Web Services) oraz Microsoft Azure. Wsparcie dla Google Cloud będzie dostępne od 2023 r.

Jakie usługi w chmurze wspieramy?

Nieustannie poszerzamy zakres wspieranych przez nas usługodawców i usług chmurowych. Więcej informacji na temat obecnie wspieranych usług znajdziesz w dziale pomocy technicznej.

Czy możliwe jest połączenie skanowania w chmurze ze skanowaniem systemów i sieci?

Tak, dzięki zastosowaniu obu tych produktów możesz skanować infrastrukturę chmurową z zewnątrz, jednocześnie skanując usługi i zasoby chmurowe. W ten sposób uzyskasz pełnię informacji na temat podatności i błędnych konfiguracji oprogramowania na przestrzeni całego środowiska chmurowego.

Dlaczego zarządzanie stanem zabezpieczeń chmury jest niezbędne?

Wraz ze wzrostem poziomu złożoności architektury chmurowej wykrywanie i zapobieganie naruszeniom bezpieczeństwa danych staje się coraz trudniejsze. Pierwszym krokiem na drodze ku wysokiemu bezpieczeństwu jest znajomość swojego kontekstu. Aby móc zadbać o zgodność z przepisami i bezpieczeństwo chmury, niezbędna jest wiedza na temat posiadanych zasobów, ich lokalizacji oraz stanu ich zabezpieczeń.

Jakie konfiguracje są sprawdzane?

Skanowanie chmury wyszukuje błędy w konfiguracji zabezpieczeń, w tym te dotyczące dostępu do sieci, szyfrowania, uprawnień użytkowników, kontroli dostępu, najmniejszego uprzywilejowania i nie tylko.

Dlaczego bezpieczeństwo chmury jest ważne?

Coraz więcej firm stawia na środowiska oparte na chmurze oraz modele licencyjne typu IaaS, PaaS oraz SaaS. Wraz z przechodzeniem firm do chmury rośnie potrzeba odpowiedniego zabezpieczania przechowywanych w niej danych. O ile za infrastrukturę odpowiadają w tym przypadku zewnętrzni dostawcy usług w chmurze, to odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych nadal ponosi Twoja organizacja. Nieważne, czy korzystasz z chmury publicznej, prywatnej czy hybrydowej, Twoja organizacja musi stosować dobre praktyki oraz rozwiązania gwarantujące ciągłość działania.

Chcesz przyspieszyć swoją cyberochronę?