Gospodarka i transport wodny

Chroń swoją działalność przed niechcianym ryzykiem dzięki strategii cyberbezpieczeństwa.

Sektory Redukuj cyberryzyko

Holm Security pomaga armatorom i spółkom biorącym udział w handlu morskim w wykrywaniu podatności zarówno na lądzie, jak i na morzu. Dzięki naszej platformie uzyskasz pełnię informacji na temat swoich zasobów sieciowych oraz ich podatności, bez względu na rodzaj sprzętu, lokalizację, rozmiar i łączność. Znacząco zredukuj ryzyko cyberataków dzięki ustrukturyzowanej, systemowej i proaktywnej strategii cyberbezpieczeństwa. Z nami zidentyfikujesz i usuniesz podatności w swoim systemie – zarówno te istniejące, jak i te, które mogą pojawić się w przyszłości.

Zabezpiecz swoją działalność

Wykrywaj podatności, zanim zrobią to cyberprzestępcy, dzięki czemu nic nie zakłóci pracy Twojej organizacji.

Zdobądź wiedzę

Nasza usługa obejmuje zasoby techniczne takie jak chmura publiczna i lokalna, Internet rzeczy, OT oraz SCADA, a także zasoby ludzkie, dzięki czemu oferujemy całościowe spojrzenie na poziom Twojego cyberbezpieczeństwa.

Osiągnij zgodność z przepisami

Spełniaj obowiązujące wymogi prawne i regulacyjne, w tym te nakładane przez RODO i NIS/NIS2 (Network and Information Security).

Wyzwania Chroń swoje statki i załogę

Bezpieczeństwo IT/OT

Infrastruktura cyfrowa

Koło ratunkowe w starciu z cyberzagrożeniami

Zagrożenia cyfrowe stają się coraz bardziej złożone. Dostęp, łączność i połączenia sieciowe między IT (technologią informacyjną) a OT (technologią operacyjną) skutkują zwiększonym ryzykiem cyberataków na firmy prowadzące działalność na morzu. Dlatego tak ważne jest, by być o krok przed przestępcami, zanim ci będą w stanie wyrządzić szkodę Twojej organizacji. Zarządzanie podatnościami powinno być nieodzownym elementem kultury bezpieczeństwa każdej firmy – dzięki niemu zagwarantujesz bezpieczeństwo Twoich statków, załóg, transportowanych towarów i środowiska morskiego. Inwestycja w naszą platformę pomoże Twojej firmie działać sprawnie i terminowo wywiązywać się ze swoich zobowiązań.

Więcej o branży OT

Bezpieczeństwo IT/OT

Skanuj swoją infrastrukturę

Statki wyposażone są w coraz bardziej rozbudowaną infrastrukturę cyfrową. Jednocześnie wyzwanie na morzu stanowi łączność, ponieważ ze względu na jej ograniczenia komunikacja z centralnymi systemami bezpieczeństwa jest możliwa jedynie ze zmniejszoną prędkością i w wybranych momentach. Platforma zarządzania podatnościami Holm Security minimalizuje ilość przesyłanych danych tam, gdzie to możliwe. Dzięki temu możliwe jest skuteczne zarządzanie danymi na temat podatności systemowych z poziomu chmury.

Infrastruktura cyfrowa

Spełniaj wymogi regulacyjne

Zgodność z wytycznymi IMO

Zdogność z zaleceniami ICS

DYREKTYWA NIS

Międzynarodowa Organizacja Morska

IMO (Międzynarodowa Organizacja Morska) to specjalna agencja ONZ odpowiedzialna za bezpieczeństwo transportu morskiego. IMO tworzy wytyczne i zalecenia dotyczące cyberryzyka w przewozach morskich. Podmioty biorące udział w handlu morskim powinny stosować niezbędne zabezpieczenia mające na celu ochronę przewozów przed istniejącymi i nowo powstającymi zagrożeniami i podatnościami związanymi z cyfryzacją, integracją i automatyzacją procesów i systemów wykorzystywanych w żegludze. W zaleceniach IMO wyraźnie zaznaczono, że identyfikacja podatności i ryzyka jest nieodzowna w branży morskiej.

Międzynarodowa Organizacja Morska

Międzynarodowa Izba Żeglugi

ICS (Międzynarodowa Izba Żeglugi) to globalne zrzeszenie armatorów i operatorów statków handlowych. Izba korzysta ze szczegółowych wytycznych dotyczących cyberbezpieczeństwa na statkach, tworzonych i wpieranych przez BIMCO, CLIA, ICS, Intercargo, Intermanager, Intertanko, IUMI, OCIMF oraz Światową Radę Żeglugi. Wytyczne te kładą nacisk na potrzebę zarządzania cyberryzykiem, istotną rolę identyfikowania podatności oraz potrzebę podejścia opartego na ryzyku.

Międzynarodowa Izba Żeglugi

Integralność i dostępność

W sierpniu 2018 r. w życie weszły nowe przepisy oparte na europejskiej dyrektywie NIS (Network and Information Security). Przepisy te zaostrzają wymagania dotyczące integralności i dostępności danych w sektorach świadczących kluczowe usługi. Dyrektywa NIS powstała jako odpowiedź na zagrożenia, z którymi borykają się różnego typu organizacje, a z nieprzestrzeganiem jej przepisów wiążą się poważne konsekwencje. Dzięki ocenie podatności stworzysz systemowe, ustrukturyzowane oraz ciągłe rozwiązanie, a także spełnisz wymogi prawne.

Więcej o dyrektywie NIS/NIS2

Integralność i dostępność

Będziesz w doborowym towarzystwie Zaufało nam ponad 750 organizacji na całym świecie

Hero Future Energies

Holm Security VMP oferuje nam całościowe spojrzenie na podatności w naszej infrastrukturze. Platforma skanuje całą infrastrukturę oraz generuje skonsolidowane raporty na temat wszystkich luk, pozwalając na ich szybkie usuwanie. Dodatkowo jest ona bardzo przyjazna w użytkowaniu, a także oferuje mnóstwo zaawansowanych funkcjonalności.

Vinod Sharma
Manager Generalny ds. IT – Hero Future Energies

Dbaj o bezpieczeństwo swojej organizacji Potencjał nowoczesnego zarządzania podatnościami

Niełatwo jest zadbać o to, by całe środowisko IT Twojej organizacji było na bieżąco aktualizowane i bezpieczne. Nasza nowoczesna platforma do zarządzania podatnościami obejmuje zarówno sprzęt, jak i zasoby ludzkie, dzięki czemu jesteś w stanie bez problemu wykrywać, zapobiegać i reagować na podatności. Dzięki niej możesz nieustannie szkolić swoich pracowników z najnowszych cyberzagrożeń oraz wykrywać luki w zabezpieczeniach u pracowników zdalnych, w systemach chmurowych, technologii operacyjnej oraz środowisku kontenerowym. 365 dni w roku, 24 godziny na dobę.

Przekonaj się, jak Holm Security może pomóc Ci zagwarantować bezpieczeństwo swojej organizacji.

Odkryj platformę