27 lutego 2024

Uzyskaj zgodność z NIS2 z pomocą Holm Security!

Ulepsz swoją cyberobronę, aby zachować zgodność z NIS2: Przewodnik po zabezpieczaniu infrastruktury krytycznej w Twojej firmie!

NIS2 to jak dotąd najobszerniejsza europejska dyrektywa dotycząca cyberbezpieczeństwa. Wprowadza ona bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące zarządzania ryzykiem i zgłaszania incydentów, rozszerza swój zakres na wiele dodatkowych branż i nakłada surowsze kary za nieprzestrzeganie przepisów. W rezultacie ogromna liczba organizacji w Unii Europejskiej musi ponownie ocenić swoje podejście do cyberbezpieczeństwa.

Wyszliśmy naprzeciw Waszym potrzebom i przygotowaliśmy przewodnik po zabezpieczaniu infrastruktury krytycznej z Holm Security.

Firma Holm Security pomogła setkom organizacji w całej UE w zapewnieniu zgodności z dyrektywą NIS, a obecnie pomaga większej liczbie w zapewnieniu zgodności z NIS2. Zapewniamy narzędzia potrzebne do podjęcia milowych kroków w kierunku spełniania kryteriów dyrektywy.

Między innymi Holm Security pomaga w:

  • przeprowadzaniu zautomatyzowanych i ciągłych (systematycznych) ocen ryzyka,
  • stworzeniu proaktywnego podejścia do cyberbezpieczeństwa,
  • wdrożeniu podstawowych praktyk higieny cybernetycznej i szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa,
  • zapewnieniu narzędzi niezbędnych do zabezpieczenia łańcucha dostaw,
  • nadzorowaniu wdrażania zarządzania ryzykiem,
  • wykazywaniu zgodności w oparciu o dane i raporty.

Ten dokument to świetny sposób na rozpoczęcie działań w kierunku zgodności z NIS2. Wypełnij formularz i odbierz darmowy przewodnik!

warning
warning
warning
warning

 

Sprawdź, kto będzie administratorem Twoich danych (więcej)

Administratorem danych osobowych podanych powyżej jest DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478) przy ul. Pszczyńskiej 15. Podstawą prawną przetwarzania danych są art. 6 ust. 1 lit. a, b i f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania jest marketing bezpośredni towarów lub usług administratora danych lub producentów rozwiązań i usług znajdujących się w ofercie administratora. Wyrażenie zgody, wynikające z art. 6 ust. 1 lit a) RODO jest dobrowolne i brak zgody nie wpływa na wykonanie usługi. Podanie ww. danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO jest także dobrowolne, ale konieczne do wykonania usługi. W przypadku generowania wersji testowych lub zakupu, podane wyżej dane będą przetwarzane przez producenta danego rozwiązania. Zostałem poinformowany o tym, że przysługuje mi prawo do sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Dodatkowo mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (Prawo do zapomnienia), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Podane wyżej dane, podane w celu wykonania usługi, będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, której stroną jest Klient, a po jej zakończeniu do chwili zaspokojenia, wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy a w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, do momentu wyrażenia sprzeciwu. DAGMA, na podstawie art. 37 RODO wyznacza Inspektora Ochrony Danych, wskazując następujące dane kontaktowe: Karolina Kraśniewska, adres e-mail: iod@dagma.pl. Dodatkowe informacje znajdują się w https://dagma.eu/pl/privacy.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji środkami komunikacji elektronicznej zawierających informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną od DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15.

warning

Wyrażam zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących i/lub wiadomości SMS inicjowanych przez DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15 w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne.

warning

Autorem tekstu jest Joanna Świerczyńska

Patryk Ćwięczek

Patryk Ćwięczek
junior product manager Holm Security

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną:
cwieczek.p@dagma.pl