29 sierpnia 2023

Zarządzanie podatnościami w aplikacjach webowych!

Według raportu Gartner 75% ataków następuje w warstwie aplikacji. Oznacza to, że aplikacje webowe są najbardziej podatną na ataki warstwą środowiska IT. Aby zminimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia ataku w infrastrukturze IT, należy skanować swoje aplikacje webowe i API pod kątem stale rosnącej liczby podatności. Pomocny jest w tym skaner aplikacji webowych Holm Security, który wykrywa podatności 10 najważniejszych typów OWASP, w tym niewłaściwe konfiguracje, słabe hasła oraz niezabezpieczone dane systemowe i osobowe we wszystkich typach aplikacji.

Zobacz webinar, a dowiesz się jak:

  • wygląda skaner aplikacji webowych Holm Security
  • wyszukiwać podatności w aplikacjach webowych
  • przeprowadzić skany aplikacji
  • wdrożyć rozwiązanie Holm Security aby Twoja sieć była bezpieczna

A jeśli administrujesz firmową stroną www, wewnętrznym portalem lub inną aplikacją webową, to podczas wydarzenia online pokażemy w jaki sposób badać bezpieczeństwo tych systemów za pomocą platformy Holm Security.

Spotkanie prowadzi inżynier systemowy Paweł Kryński.
Wydarzenie trwa ok. 60 minut.

Autorem tekstu jest Joanna Świerczyńska

Patryk Ćwięczek
junior product manager Holm Security

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną:
cwieczek.p@dagma.pl