25 lipca 2023

Przygotuj się do PCI DSS v4.0

Temat normy Rady Standardów Bezpieczeństwa w Branży Kart Płatniczych (PCI DSS) jest niezwykle ważny, zarówno dla ich posiadaczy, jak i podmiotów umożliwiających tego typu płatności. Klienci coraz chętniej korzystają z możliwości zapłacenia kartą za towar i usługi w sklepach stacjonarnych czy internetowych. Chcą mieć jednak pewność, że ich dane oraz pieniądze na rachunkach bankowych są bezpieczne. Dlatego tak ważnym jest spełnianie standardu PCI DSS. O tym, czym jest standard PCI DSS, jakie zmiany czekają nas z nadejściem nowej odsłony normy PCI DSS v4.0, oraz jakie wymagania należy spełnić, aby otrzymać certyfikat pisaliśmy w poprzednim artykule “Co powinieneś wiedzieć o PCI DSS 4.0?” Dziś skupimy się na tym, jak możemy przygotować się do nadchodzącej aktualizacji standardu.

Zapoznanie się ze zaktualizowanymi wymaganiami

Dokładne przejrzenie i zrozumienie zaktualizowanych wymagań w wersji 4.0 normy PCI DSS jest podstawą. Warto przy tym zidentyfikować kluczowe kryteria niezbędne do osiągnięcia zgodności z nowym standardem. 

Przeprowadzenie analizy podatności

Dobrą praktyką jest porównanie istniejących polityk, procedur i działań związanych z bezpieczeństwem firmy z wymaganiami nowej wersji. Pozwoli to na zidentyfikowanie obszaru, w których konieczne są aktualizacje i modyfikacje w celu dostosowania do nowego standardu.

Czyszczenie danych

Usunięcie wszystkich niepotrzebnych danych z systemów, zwłaszcza danych wrażliwych, minimalizuje ryzyko uszkodzenia lub kradzieży danych. Przestrzeganie odpowiednich praktyk usuwania danych zapewnia zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Wzmocnienie bezpieczeństwa systemu

Przeprowadzenie badania całej sieci IT, w celu zidentyfikowania potencjalnych podatności w zabezpieczeniach, które mogą prowadzić do naruszeń. Ocena zgromadzonych danych o lukach i wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń w celu zabezpieczenia odpowiednich systemów przed nieautoryzowanym dostępem ze strony podmiotów stanowiących zagrożenie. Obejmuje to regularne aktualizowanie i łatanie systemów, stosowanie silnej kontroli dostępu i monitorowanie podejrzanych działań.

Zachowanie ciągłej czujności

Wdrożenie systemu ciągłego monitorowania i dokumentowania działań związanych z bezpieczeństwem. Regularne przeglądanie i ocena kontroli bezpieczeństwa, przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa i prowadzenie kompleksowej dokumentacji działań związanych z bezpieczeństwem.

Regularne testowanie i aktualizowanie środków bezpieczeństwa

Sprawdzanie, czy wszystkie działania związane z bezpieczeństwem danych są regularnie testowane i aktualizowane w razie potrzeby. Dokumentowane wyniki testów można wykorzystać jako dowód wydajności podczas audytów.

Informowanie kierownictwa wyższego szczebla

Regularnie informowanie kierownictwa wyższego szczebla o pracach wykonywanych przez zespół ds. bezpieczeństwa w celu zapewnienia zgodności z wersją 4.0. Warto przedstawiać aktualizacje dotyczące postępów, wyzwań i wszelkich niezbędnych działań w celu utrzymania zgodności z nowym standardem.

Co się stanie, jeśli nie spełnisz wymogów PCI DSS v4.0?

Organizacje, które nie spełnią wymogów PCI DSS v4.0 w wyznaczonym terminie, mogą ponieść konsekwencje finansowe. Rada posiada strukturę grzywien, która wzrasta w zależności od liczby miesięcy, w których organizacja nie spełnia wymogów.

Niezgodność z PCI DSS v4.0 może być również sygnałem ostrzegawczym o nieskorygowanych lukach w zabezpieczeniach i zwiększonym ryzyku, co może mieć wpływ na wszystkich uczestników łańcucha płatności, zwłaszcza konsumentów. Oprócz grzywien, niezgodni sprzedawcy ryzykują utratę istotnych umów niezbędnych do dalszego akceptowania płatności kartami. Podobnie, dostawcy usług handlowych mogą stracić ważne relacje biznesowe, jeśli nie spełnią wymogów PCI v4.0.

Holm Security jako certyfikowana platforma ASV oferuje skanowanie PCI DSS zgodnie z Payment Card Industry Security Standards Council. Koniec z wynikami fałszywie pozytywnymi, platforma obejmuje skonfigurowane szablony skanów, dzięki którym wykryje błędy zgodnie ze swoim harmonogramem, a zespół będzie mógł postanowić co zrobi z wykrytymi podatnościami, aby zapewnić zgodność z najnowszą wersją PCI DSS 4.0.

Chcesz wiedzieć więcej o zgodności z PCI DSS 4.0?

Sprawdź!

Autorem tekstu jest Joanna Świerczyńska

Patryk Ćwięczek
junior product manager Holm Security

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną:
cwieczek.p@dagma.pl