11 września 2023

Poznaj Cloud Security Posture Management

Technologia chmurowa to nowoczesne rozwiązanie, które zyskuje coraz większą popularność w różnych dziedzinach życia. Dzięki niej możemy szybko i łatwo komunikować się z innymi ludźmi oraz pracować zdalnie. Jednak wiele osób obawia się o bezpieczeństwo swoich danych przechowywanych i przetwarzanych w chmurze. Pomocnym w utrzymaniu odpowiedniego poziomu cyberbezpieczeństwa chmury jest połączenie rozwiązania Cloud Security Posture Management z nowoczesną platformą do zarządzania podatnościami. Taka kombinacja pozwala identyfikować luki w usługach czy zasobach chmurowych i szybko je usuwać. Przykładem rozwiązania, które może zapewnić taki poziom ochrony chmury jest Holm Security.

Czym jest Cloud Security Posture Management?

Zarządzanie stanem zabezpieczeń chmury (CSPM) to metoda zarządzania ryzykiem w środowisku chmurowym. Podejście to automatyzuje identyfikację i usuwanie zagrożeń w zasobach w chmurze, w tym w infrastrukturze jako usłudze (IaaS), oprogramowaniu jako usłudze (SaaS) i platformie jako usłudze (PaaS). Cloud Security Posture Management jest używany do kilku poziomów zarządzania bezpieczeństwem, w tym do oceny ryzyka, reagowania na incydenty, monitorowania zgodności i integracji DevOps.

Firmowe zasoby w chmurze mogą łączyć się z setkami, a nawet tysiącami innych zasobów, które znajdują się zarówno w bezpiecznej sieci prywatnej, jak i gdzieś w niezabezpieczonym publicznym Internecie. Niestety tutaj tradycyjne podejście do bezpieczeństwa sieci nie działa w chmurze, ponieważ nie ma "ścian" chroniących zasoby.

Raport 2022 Cloud Security Report firmy Check Point® Software Technologies Ltd., oparty na ankiecie przeprowadzonej wśród 775 specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa, ujawnił, że 27% incydentów związanych z bezpieczeństwem w chmurze wynika z błędnej konfiguracji, znacznie wyprzedzając kwestie takie jak ujawnione dane lub naruszenie bezpieczeństwa kont. Inną ważną kwestią jest widoczność. Bez jasnego zrozumienia tego, co działa w chmurze, podatności w zabezpieczeniach, które mogą wynikać np. z błędnej konfiguracji, pozostają niewykryte i stają się znane dopiero wtedy, gdy jest już za późno i doszło już do naruszenia.

Przydatnym jest Cloud Security Posture Management (CSPM), który rozwiązuje powyższe kwestie bezpieczeństwa poprzez ciągłe monitorowanie zagrożeń w chmurze. Dodatkowo połączenie CSPM z Next-Gen Vulnerability Management zapewnia świadomość zagrożeń i wiedzę, jak zamknąć luki w swojej powierzchni ataku. Przykładem takiego narzędzia jest Holm Security.

Jakie są korzyści z połączenia tych dwóch narzędzi?

Połączenie Next-Gen VM (Vulnerability Management) z CSPM redukuje do minimum zagrożenia cyberbezpieczeństwa oraz przyspiesza proces usuwania podatności, porównując konfiguracje ustawień chmury i polityki zgodności z przepisami, umożliwiając szybką identyfikację luk.

Jak działa Cloud Scanning od Holm Security?

Cloud Scanning zapewnia wykrywanie i widoczność, zarządzanie błędnymi konfiguracjami i ich naprawę oraz proaktywne wykrywanie zagrożeń w następujący sposób:

Wykrywanie i widoczność
Holm Security zapewnia łatwe zarządzanie infrastrukturą w chmurze za pomocą jednego widoku. W ramach jednej usługi ma się dostęp do danych na temat wszystkich platform. Zautomatyzowane skany wykrywające identyfikują zasoby w chmurze, które następnie skanowane są pod kątem błędów w konfiguracji.

Zarządzanie błędnymi konfiguracjami i ich usuwanie
Cloud Scanning minimalizuje ryzyko związane z cyberbezpieczeństwem i przyspiesza proces naprawczy, porównując konfiguracje aplikacji w chmurze z zasadami zgodności, aby szybko zidentyfikować luki. Zalecane środki naprawcze to np. poprawa błędnych ustawień konfiguracji dostępu do sieci, szyfrowania, uprawnień użytkowników, kontroli dostępu i najmniejszego uprzywilejowania.

Proaktywne wykrywanie zagrożeń
Skanowanie w chmurze pozwala ograniczyć liczbę alertów dzięki wiedzy na temat najbardziej narażonych obszarów, uszeregowanych na podstawie oceny ryzyka. To z kolei umożliwia ustalenie kolejności, w jakiej usuwane będą podatności, dzięki czemu błędne konfiguracje nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat jak chronić swoje środowisko chmurowe?

Sprawdź

Autorem tekstu jest Joanna Świerczyńska

Patryk Ćwięczek
junior product manager Holm Security

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną:
cwieczek.p@dagma.pl