21 maja 2024

Ocena bezpieczeństwa - jak to działa?

Każdy przedsiębiorca chciałby mieć w pełni zabezpieczone środowisko IT. Z roku na rok inwestuje w coraz to nowsze rozwiązania do cyberochrony. Korzyści płynące z bezpiecznej sieci są liczne i obejmują zdolność środków bezpieczeństwa do ochrony poufności użytkowników, wrażliwych danych, zasobów systemowych i wielu innych. Ale czy to zagwarantuje 100% pewność, że jego infrastruktura jest dobrze chroniona? Jak to sprawdzić? Odpowiedzią jest ocena bezpieczeństwa.

Jak to działa?

Oceny bezpieczeństwa jest zwykle przeprowadzane co miesiąc, a w niektórych przypadkach nawet co tydzień. Mają one na celu upewnienie się, że witryna internetowa lub aplikacja jest nadal zgodna z wymaganiami bezpieczeństwa w celu spełnienia wymagań PCI DSS lub administratora sieci i zgodności ze standardami branżowymi.

Firmy, które przeprowadzają oceny bezpieczeństwa systemów i sieci IT postępują według dość standardowego schematu. W pierwszej kolejności obserwują system i wszystkie jego komponenty, aby zidentyfikować wymagania dotyczące danego zadania. Po zidentyfikowaniu problemów i ich zakresu, większość firm tworzy plan działania, który przedstawia klientowi. Następnie przeprowadzane są skany podatności, testy penetracyjne i kilka innych popularnych metod testowania poziomu bezpieczeństwa systemu.

Po zakończeniu skanowania i testów agencja oceni wyniki i zaproponuje plan zwiększenia bezpieczeństwa systemu. Informacje, które prawdopodobnie znajdą się w raporcie, dotyczą pierwotnego stanu systemu lub sieci, metod użytych do zidentyfikowania potencjalnych problemów, słabości i luk w zabezpieczeniach systemu, a także zaleceń firmy dotyczących rozwiązywania problemów.

Rodzaje oceny bezpieczeństwa

Istnieje wiele powodów, dla których firma chciałaby przeprowadzić ocenę bezpieczeństwa, a rodzaj oceny, który zostanie ostatecznie wybrany, zależy wyłącznie od konkretnych potrzeb firmy zamawiającej usługę.

Często firmy chcą dowiedzieć się więcej o tym, kto może uzyskać dostęp do ich systemów i na jakim poziomie uprawnień. Ten rodzaj oceny jest powszechny wśród firm, które prowadzą witryny członkowskie, zajmują się kwestiami płatności i usługami, oraz gdzie nieodpowiednie osoby uzyskujące dostęp do niewłaściwych obszarów systemu, co może potencjalnie spowodować wiele szkód. Innym rodzajem oceny jest ocena ubezpieczeniowa. Nierzadko zdarza się, że firma polegająca na swoich systemach IT zastanawia się, co by się stało, gdyby jakaś część ich systemu uległa awarii. Firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem może przeprowadzić odpowiednie testy i zaoferować właściwe wytyczne, aby zabezpieczyć się przed możliwą utratą informacji lub czasu.

Biorąc pod uwagę powagę tematu i związane z nim potencjalne ryzyko, powinno być jasne, że praktyki oceny stosowane przez administratora systemu IT muszą być dobrze zaplanowane i profesjonalnie przeprowadzone. To coś, do czego w Holm Security jest stworzone. Nowoczesna platforma do zarządzania podatnościami Holm Security oferuje najlepszą na rynku ochronę wszystkich elementów infrastruktury, w tym systemy lokalne i publiczne, komputery pracowników w biurze i zdalnych, urządzenia sieciowe, infrastrukturę chmurową, Internet rzeczy, technologię operacyjną (OT) oraz SCADA. Skaner systemu i sieci od Holm Security to najnowocześniejsza technologia umożliwiająca automatyczne i ciągłe skanowanie pod kątem rosnącej listy podatności.

Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz webinar:

Autorem tekstu jest Joanna Świerczyńska

Patryk Ćwięczek

Patryk Ćwięczek
junior product manager Holm Security

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną:
cwieczek.p@dagma.pl