20 listopada 2023

Dyrektywa NIS2: Przygotuj swoją organizację do nowych wymogów z Holm Security

Dyrektywa NIS 2 (Network and Information System Directive) to regulacja prawna dotycząca zapewnienia wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii Europejskiej.

Nowe obowiązki polegają na obligatoryjnym stosowaniu konkretnych rozwiązań z zakresu zarządzania ryzykiem, w tym m.in.: polityki analizy ryzyka i bezpieczeństwa systemów informatycznych, polityki zarządzania incydentami, planów ciągłości działania i zapewnienia bezpieczeństwa łańcucha dostaw. Aby je spełnić, organizacje muszą wykorzystać duże ilości zasobów finansowych, technologicznych, czasowych i ludzkich. W tej sytuacji współpraca z profesjonalnymi dostawcami usług cyberbezpieczeństwa okazuje się najefektywniejszym rozwiązaniem. Dostawcy ci posiadają specjalistyczną wiedzę i rozwiązania technologiczne, dzięki którym przedsiębiorca ma pewność, że spełnia restrykcyjne wymogi prawne. Jednym z takich rozwiązań jest Holm Security.

Poznaj sposoby na spełnienie nowych wymogów prawnych NIS2 z Holm Security.

Zobacz webinar, a dowiesz się:

  • Jakie są minimalne obowiązki dla podmiotów kluczowych i ważnych
  • Jak stworzyć politykę i procedury na skuteczne zarządzanie ryzykiem z Holm Security
  • Jaka jest cyberhigiena i świadomość pracowników dotycząca cyberbezpieczeństwa
  • Jak zrobić z naszych pracowników skuteczny firewall
  • Dlaczego wyprzedzanie incydentów jest tak ważne

Webinar prowadzi inżynier systemowy Paweł Kryński i Product Manager Patryk Ćwięczek.

Patryk Ćwięczek

Patryk Ćwięczek
junior product manager Holm Security

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną:
cwieczek.p@dagma.pl