23 sierpnia 2023

Cyberbezpieczeństwo w chmurze

W ostatnich latach chmura stała się jednym z najpopularniejszych sposobów przechowywania danych i realizacji usług internetowych. Niewątpliwie przyczynił się do tego rozwój technologii, który umożliwił łatwe i wygodne przenoszenie informacji oraz aplikacji do wspomnianej już chmury. Wraz ze wzrostem popularności tego rozwiązania pojawiły się nowe wyzwania w zakresie cyberbezpieczeństwa. Jak się ustrzec się przed tego typu problemami? Pomocne mogą być m.in. skanery podatności, jak na przykład Holm Security.

Chmura, a co to jest?

Chmura nie jest czymś namacalnym. To złożona infrastruktura, która składa się z wielu zdalnych serwerów znajdujących się w różnych miejscach na świecie. Są połączone i działają jak jeden ekosystem, ale pełnią różne funkcje. Przechowują dane i umożliwiają zarządzenie nimi, obsługują aplikacje oraz dostarczają zawartość lub usługi, takie jak strumieniowe przesyłanie materiałów wideo, poczta internetowa, oprogramowanie biurowe i sieci społecznościowe. Dostęp do nich można uzyskać z dowolnego urządzenia połączonego z Internetem.

Cyberbezpieczeństwo w chmurze to termin opisujący usługę, która jest obecnie coraz częściej oferowana przez firmy. Koncepcja ta obejmuje wszystkie standardowe kwestie bezpieczeństwa, które tradycyjnie były obsługiwane wewnętrznie przez zespoły bezpieczeństwa IT, takie jak testy penetracyjne, testy podatności, zarządzanie systemami plików i ochrona danych. Jak sama nazwa wskazuje, wszystkie te usługi są jednak oferowane na platformie wirtualnej za pośrednictwem aplikacji bezpieczeństwa w chmurze firmy ochroniarskiej.

Jak to działa?

Bezpieczeństwo w chmurze jest usługą, która może odpowiadać na wszystkie obawy firmy związane z bezpieczeństwem online. Istnieje duża liczba opcji i usług cyberbezpieczeństwa dostępnych bezpośrednio z aplikacji internetowej, która jest połączona z usługą.
Aby zrozumieć, jak działa bezpieczeństwo w chmurze, łatwiej jest spojrzeć na różne komponenty, które muszą być zabezpieczone na miejscu, a które w chmurze.

Budując sieć, należy najpierw stworzyć fizyczną i sieciową infrastrukturę. Oznacza to maszyny, routery, dostawców domen, usług internetowych, firmy hostingowe i wszystko pomiędzy. Za informacje w ramach infrastruktury fizycznej i sieciowej odpowiada administrator systemu lub sama firma.
Kolejna część, która jest nieco trudniejsza do zidentyfikowania dla większości użytkowników to sieć. Działa z pomocą systemu operacyjnego, a usługa bezpieczeństwa w chmurze tworzy aplikacje do komunikacji z tym systemem operacyjnym. Następnie firma wysyła dane z fizycznych dysków twardych na miejscu, przez system operacyjny, gdzie spotykają się z aplikacją bezpieczeństwa w chmurze, a następnie są wysyłane przez infrastrukturę sieciową, aby znaleźć nowe miejsce w "chmurze". Chmura, która jest wykorzystywana, jest zasadniczo serwerem zewnętrznym należącym do firmy ochroniarskiej.

Większość firm oferujących rozwiązania bezpieczeństwa w chmurze SaaS (oprogramowanie jako usługa) zabezpiecza wszystko od momentu, w którym informacje opuszczają fizyczny adres do punktu dostawy. Dane są szyfrowane i przesyłane bezpiecznymi kanałami do miejsca przeznaczenia. Warto tu wspomnieć, że wybór odpowiedniego dostawcy zabezpieczeń ma ogromne znaczenie, ponieważ posiada ona klucz do danych, gdy tylko opuszczą one fizyczną lokalizację systemu.

Warto jednak zabezpieczyć się w dodatkowe źródło cyberochrony. Holm Security dzięki ciągłym, zautomatyzowanym skanowaniu aplikacji webowych umożliwia wykrycie luk związanych z niewłaściwymi konfiguracjami systemowymi, słabymi hasłami oraz niezabezpieczonymi danymi systemowymi i osobowymi we wszystkich typach aplikacji. Zaawansowana technologia wykrywa różnego typu błędy w konfiguracji oraz podatności w aplikacjach webowych i API, automatycznie identyfikując serwery internetowe, języki programowania i bazy danych. Zadbaj o ochronę przed najnowszymi zagrożeniami dzięki skanowaniu aplikacji webowych.

Chcesz dowiedzieć więcej o zarządzaniu podatnościami w aplikacjach webowych? Zobacz nagranie z webinaru już teraz!

Autorem tekstu jest Joanna Świerczyńska

Patryk Ćwięczek
junior product manager Holm Security

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną:
cwieczek.p@dagma.pl