Podstawowe zagadnieniaCzym jest zarządzanie podatnościami?

Zacznijmy od tego, czym są podatności. Podatność to luka, którą można wykorzystać, by uzyskać nieuprawniony dostęp lub kontrolę nad komputerem lub systemem operacyjnym, aplikacją, usługą, punktem końcowym lub serwerem. Zarządzanie podatnościami polega na ciągłej identyfikacji, priorytetyzacji i usuwaniu podatności. Jest to również proaktywne i systemowe podejście do podatności wykrywanych w środowisku IT. Wdrożenie zarządzania podatnościami ma kluczowe znaczenie dla organizacji, które chcą wzmocnić swoje zabezpieczenia i zminimalizować swoją powierzchnię ataku.

Proces zarządzania podatnościami

Wykrywanie

Ocena

Usuwanie podatności

Raportowanie

Większa kontrola nad Twoim środowiskiem IT

Na etapie wykrywania tworzona jest lista zasobów, na które składa się dane środowisko IT. Należą do nich sieci fizyczne i wirtualne, oprogramowanie lokalne oraz w chmurze, a także cała reszta powierzchni ataku, która może stać się celem dla przestępców.

Wykrywanie zasobów to proces ich mapowania i tworzenia bazy danych w celu skanowania pod kątem podatności. Kiedy wiesz już, jakich podatności lub typów luk szukasz, możesz rozpocząć proces identyfikacji istniejących problemów. Na tym etapie wykorzystywane są informacje z zakresu threat intelligence i dane o podatnościach, a także przeprowadzane są skany w celu stworzenia inwentarza do zarządzania aktualizacjami.

Agent endpointowy

Agent endpointowy

Zamiast skanera podatności do skanowania krytycznej infrastruktury oraz pracowników zdalnych możesz skorzystać z agenta endpointowego.

Cała powierzchnia ataku

Cała powierzchnia ataku

Stwórz mapę całej powierzchni ataku, w tym krytycznych zasobów przechowujących dane – powinna ona zawierać podatności sprzętowe oraz programowe.

Gromadzenie danych

Gromadzenie danych 

Aktualizuj swoje dane na bieżąco, aby skutecznie bronić się przed potencjalnymi włamaniami i wyciekami danych. 

Poznaj zagrożenia dla Twojej firmy

Kiedy już zidentyfikujesz wszystkie swoje zasoby, czas zdecydować, na czym skupisz swoje wysiłki związane z redukcją potencjalnego ryzyka. Na tym etapie posiadać będziesz listę podatności uszeregowanych według poziomu zagrożenia na podstawie kilku czynników. Platforma do zarządzania podatnościami pomaga priorytetyzować usuwanie podatności w oparciu o punktację MITRE CVE (Common Vulnerabilities and Exposure) oraz dane threat intelligence.

Klasyfikacja zasobów

Klasyfikacja zasobów

Niemożliwe jest wykrycie i usunięcie każdej podatności. Zamiast tego konieczne jest zidentyfikowanie priorytetowych zasobów, których naruszenie miałoby katastrofalne skutki dla Twojej działalności. Niezbędna jest świadomość cyberryzyka, na jakie narażone są wszystkie zasoby, w tym na podatności, błędne konfiguracje i inne czynniki.

Profil ryzyka bazowego

Profil ryzyka bazowego

Stwórz dokładny obraz swojej struktury organizacyjnej oraz używanego oprogramowania. Zrozumienie konfiguracji oraz technologii wykorzystywanych przez Twoją firmę ułatwi wykrywanie słabych stron i ustalanie kolejności, w jakiej będą instalowane aktualizacje.

Praktyczne podejście do usuwania problemów bezpieczeństwa

Twój zespół powinien skupić się na podatnościach, które narażają Twoją organizację na największe ryzyko. Chodzi tu o usuwanie krytycznych podatności oraz eliminację wyników fałszywie pozytywnych.

Usuwanie podatności

Usuwanie podatności

Podatności można usuwać, zmieniając konfigurację systemu, platformy lub usługi lub czekając na wdrożenie aktualizacji.

Zarządzanie aktualizacjami

Zarządzanie aktualizacjami

Wdrażanie aktualizacji stanowi wyzwanie, ponieważ ich testowanie i implementacja wymaga wiele czasu i zasobów. Proces wdrażania może mieć wpływ na systemy operacyjne i infrastrukturę krytyczną z punktu widzenia działalności, albo też na samą aplikację.

Uproszczona komunikacja gwarantuje ciągłość działania

Ostatnim krokiem w zarządzaniu podatnościami jest komunikacja wewnętrzna, w szczególności raportowanie. Informacje o podatnościach powinny być proste w interpretacji dla wszystkich, których te podatności dotyczą.

Śledź trendy

Śledź trendy

Raportowanie to również analizowanie danych o podatnościach, śledzenie powtarzających się motywów i trendów, a także identyfikacja problemów wymagających dogłębniejszego zbadania.

Popraw stan swoich zabezpieczeń

Popraw stan swoich zabezpieczeń

Raporty pomagają lepiej zarządzać działalnością, jej rozwojem i stanem zabezpieczeń, a także innymi procesami związanymi z zarządzaniem ryzykiem.

Zarządzanie zagrożeniami

Zarządzanie zagrożeniami Staw czoła zagrożeniom dzięki nowoczesnemu zarządzaniu podatnościami

W przypadku firm solidna cyberobrona to konieczność. Dzięki proaktywnemu podejściu unikniesz przestojów w działalności, nadwyrężania swoich zasobów IT, strat wizerunkowych, a nawet konsekwencji prawnych. Budowa skutecznej cyberobrony wymaga aktywnego podejścia. Jej zakres powinien obejmować wykrywanie podatności i potencjalnego ryzyka w systemach, aplikacjach sieciowych oraz zasobach ludzkich.

Proaktywne zabezpieczenia

Zarządzanie podatnościami to proaktywne rozwiązanie, które polega na wyszukiwaniu luk w bezpieczeństwie, zanim zostaną one wykorzystane. Chodzi tu jednak o wiele więcej, niż tylko o aktualizacje i zmiany w konfiguracji ustawień bezpieczeństwa – jest to ciągła ochrona wszystkich zasobów IT w Twojej organizacji.

Obiektywna ocena bezpieczeństwa

Ocena podatności polega na systemowym podejściu do backdoorów, źle napisanego kodu, otwartych portów i innych słabych punktów systemu informatycznego. Ocena podatności pozwala obiektywnie spojrzeć na to, jakie ryzyko dla Twojego systemu stwarzają znane typy podatności w oparciu o ocenę ryzyka płynącego z każdej wykrytej luki, a także w razie potrzeby zaleca kroki, jakie należy podjąć w celu usunięcia lub ograniczenia ich skutków.

Skanery aplikacji webowych

Skanery aplikacji webowych

Analizuj aplikacje webowe w celu wykrywania podatności, złośliwego oprogramowania i błędów logicznych.

Skanery protokołów

Skanery protokołów

Szukaj podatnych protokołów, portów i usług sieciowych.

Skanery sieci

Skanery sieci

Wykrywaj podatności systemów komputerowych będących częścią Twojej sieci. Identyfikuj słabe punkty w aplikacjach i systemach operacyjnych. 

Czym właściwe jest stan zabezpieczeń?

Stan zabezpieczeń odnosi się do wszystkich środków cyberochrony w danej organizacji. Chodzi tu o to, jak skutecznie dana organizacja jest w stanie przewidywać, zapobiegać i reagować na cyberzagrożenia. Kolejnym aspektem jest znajomość swojej powierzchni ataku oraz zdolność reagowania i usuwania skutków naruszeń bezpieczeństwa.

Oceniaj

Oceniaj

Oceniaj pod względem ryzyka szeroką gamę podatności, w tym nieaktualne oprogramowanie, phishing, błędne konfiguracje, słabe hasła itp.

Identyfikuj luki

Identyfikuj luki

Znaj kroki niezbędne do poprawy stanu swoich zabezpieczeń w przyszłości. Nieustannie szukaj luk w swoim bezpieczeństwie i wprowadzaj niezbędne zmiany.

Działaj

Działaj

Podejmuj kroki w celu eliminacji znanych luk w zabezpieczeniach. Skuteczna cyberochrona to połączenie odpowiednich narzędzi, technik i postaw. 

Wdrożenie programu zarządzania podatnościami Na co zwracać uwagę przy wyborze rozwiązania do zarządzania podatnościami

Wybór odpowiedniego narzędzia do zarządzania podatnościami to dosyć złożony proces. Należy zawsze rozpocząć od rozpoznania potrzeb swojej organizacji, a następnie oceny, czy dane rozwiązanie spełnia te wymagania.

Oto kilka kluczowych kwestii, na które warto zwrócić uwagę przy wyborze narzędzia do zarządzania podatnościami:

  • Jak długo zajmuje wdrożenie i uruchomienie rozwiązania?
  • Czy rozwiązanie jest nieinwazyjne?
  • Czy ocena zagrożeń opiera się na danych threat intelligence na temat istniejących podatności zbieranych w czasie rzeczywistym, czy bierze pod uwagę jedynie dane z przeszłości?
  • Czy dostępne są agenty kompatybilne ze środowiskiem chmurowym, czy może tylko z oprogramowaniem lokalnym?
  • Czy rozwiązanie łatwo jest zintegrować z innymi zabezpieczeniami, np. SIEM (security information and event management) i IDS (intrusion detection system)?
  • Czy raporty można dostosować do własnych potrzeb?

Wdrożenie programu zarządzania podatnościami

Chcesz przyspieszyć swoją cyberochronę?